Pro-Flex AS’ tiltak for å begrense smittespredning

Pro-Flex AS er til enhver tid oppdatert på råd og restriksjoner fra helsedirektoratet. Vi gjør det vi kan for å redusere risiko for smittespredning og konsekvenser for ansatte, bedriften, våre samarbeidspartnere og samfunnet generelt.

For alle våre ansatte som har mulighet til det, har vi lagt til rette for hjemmekontor. Dette benyttes i større grad enn tidligere, selv om vi i juni gikk tilbake til ordinær drift med alle ansatte på plass i lokalene på dagtid. Vi har startet opp igjen med kundebesøk i tilfeller hvor det er forsvarlig, men vi har samtidig opprettholdt vår økte bruk av digitale møter.

Butikk, lager og produksjon er i full drift, som det har vært gjennom hele perioden med smitteverntiltak og vi forholder oss til folkehelseinstituttets råd for å forebygge smitte. Vi ber også våre besøkende kunder om å gjøre det samme.
Vi følger situasjonen fortløpende og informasjonen kan bli endret. Ta gjerne kontakt dersom det er noe vi kan avklare eller bistå med.